Türkçe Komite

AVRUPA KONSEYİ

SY 2020-2021.png
  • Polonya - Macaristan durumu

  • Kosova problemi

28 üye ülkenin devlet başkanları, Avrupa Konseyi Başkanı ve Avrupa Konseyi Komisyonu Başkanı’ndan oluşan Avrupa Konseyi’nin amaçları Avrupa Birliği’nin olaylara genel tutumunu belirlemek ve yazdıkları çözüm önergeleriyle Avrupa’da gerçekleşen olayların çözümünü sağlamaktır. Bu yılki IELMUN’da delegelerin süregelen iki soruna çözüm bulması beklenmektedir: Polonya-Macaristan durumu ve Kosova’nın durumu.

Polonya-Macaristan durumunda delegelerden Polonya ve Macaristan’ın liberal olmayan ittifakının nasıl diğer devletlere bir tehdit unsuru oluşturduğu ve bundan dolayı oluşan gergin ortamın nedenleri ve bundan dolayı oluşabilecek sonuçlar tartışılacak, bu konuyla ilgili çözüm odaklı ve barışçıl bir şekilde çözüm önergeler yazılacak, çözüm önergelerinde yazılmış olan maddeler tartışılacaktır.

Bu yılki IELMUN’daki Avrupa Konseyi’nde tartışılacak olan ve çözüme bağlanması beklenen bir diğer konu ise Kosova’nın şu anki ve gelecekteki durumudur. Delegelerden Kosova’daki süregelen durumla ilgili görüşlerini paylaşmaları ve bu görüşlerini tartışmaları beklenmektedir. Bu görüşler tartışıldıktan sonra ise Kosova’da süregelen ekonomik problemler, Kosova’da yaşayan azınlıklar ve Kosova’nın bağımsızlığına Sırbistan’ın tutumuyla ilgili çözümler içeren çözüm önergeleri yazılacaktır.

Diğer dillerdeki komiteler için lütfen sitenin dilini değiştiriniz.