Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu 2. Dünya Savaşı’nın ardından ,1950 yılında, savaş sırasında yurdunu terk etmek zorunda kalmış, evlerinden ayrılmış mültecilere yardım ermek üzere oluşturulmuş bir Birleşmiş Milletler alt komitesidir. Kuruluşundan bu yana gittikçe büyüyen bir problem olan mülteci sorununa çözümler bulmakta, yurdundan edilen insanları tekrar bir eve kavuşturmak için çalışmaktadır.

IELMUN 2020’de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu delegeleri “Geri Göndermeme İlkesi” ve “Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı” konularını tartışıyor olacaklar. IELMUN 2020, her ikisi de gündemle birebir uyumlu olan bu konulara yenilikçi ve etkili çözümler bulmak için özgür bir düşünce platformu oluşturacak.

Geri Göndermeme İlkesi, 1951’de imzalanan Cenevre Sözleşmesinin bir maddesidir ve mültecilerin temel haklarından biri olarak sayılmaktadır. Bu ilkeye göre hiçbir mülteci haksız yere güvenliğini tehlikeye atacak bir savaş bölgesine geri gönderilmeye zorlanamaz. Fakat bu ilkenin de bazı şart ve koşulları vardır, zira mülteciler iltica ettikleri ülkenin varandaşlarının güvenliğini tehdit etmemelidir. BMMYK delegeleri bu şart ve koşulları tartışıp, ortak bir noktada buluşmaya çalışacaklardır.Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı mülteci sorunu arttıkça sığındıkları ülkelerde de paralel olarak artan bir sorundur. Ülke vatandaşlarının beslediği düşmanlık ve ırkçı söylem ve eylemler mültecilerin kendilerini güvende hissetmemelerine ve zaten düşük olan yaşam standartlarının düşmesini sağlamaktadır. “Neofaşist” olarak nitelendirilebilecek bazı grupların oluşumu sadece mültecilerin değil ülke vatandaşlarının da güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Oldukça güncel olan bu soruna çözümler üretmek BMMYK delegelerinin bu seneki ajandaları arasındadır.